Terug naar alle projecten

Onderhoudsadvies en OMOP voor de wijk de Bijvanck

De Bijvanck is een wijk uit de jaren ā€™70 in de gemeente Blaricum. In 2010 heeft de Civitas Advies een beheerplan opgesteld voor het wegennet van Blaricum. Daarin is voor de wijk Bijvanck geadviseerd de wijk in zā€™n geheel gefaseerd groot onderhoud uit te voeren. De reden hiervoor was dat de wijk circa 35 jaar oud is en dat de slijtage en de slechte onderhoudstoestand van de verhardingen nu duidelijk zichtbaar werd. Daarnaast is er veel schade veroorzaakt door de bestaande bomen. Deze hebben een vergelijkbare leeftijd bereikt en zijn daarmee ongeveer volgroeid. Dit uitte zich met name door het opdrukken van verharding.

De gemeente heeft daarom de afgelopen jaren een grootscheepse renovatie van het groen uitgevoerd. Nu wenst de gemeente over te gaan tot een grootscheepse renovatie van de verhardingen. Hiertoe heeft de gemeente aan Civitas Advies gevraagd een plan voor de komende drie jaar op te stellen voor uitvoering van de renovatie van de wegen.

Naast het opstellen van het plan wenst de gemeente de maatregelen vast te leggen in een Overeenkomst Met Openstaande Posten (OMOP).

Dit is een contractvorm waarbij de aannemers op basis van fictieve hoeveelheden hun eenheidsprijzen indienen.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Inventarisatie en inspectie van de bestaande toestand
  • Opstellen van civieltechnisch ontwerp met bijbehorende details en profielen.
  • Bepalen fictieve hoeveelheden
  • Toetsing fictieve aanneemsom aan beschikbaar budget
  • Vervaardigen van een OMOP- bestek

– Bestekstekeningen

– RAW-Bestek

– Bestekraming

  • Verzorgen aanbestedingstraject
  • Contractmanagement voor 3 jaar
  • Vervaardigen van deelopdrachten in de vorm van een RAW bestek.
  • Het opstellen van bestekramingen per deelopdracht.