Terug naar alle projecten

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

De gemeente Heiloo heeft ca. 380 kunstwerken (bruggen, duikers, oeverbeschermingen e.d.) in eigendom waarvoor zij verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Van deze kunstwerken waren geen danwel summiere inventarisatie- en inspectiegegevens bekend.

De gemeente als beheerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikers van de kunstwerken. Om die reden heeft de gemeente behoefte aan een goed inzicht in het huidige areaal en de huidige kwaliteit van de kunstwerken. Daarnaast geeft dit inzicht een uitstekende basis om het beheer en onderhoud (beheerkosten en meerjarenplanningen) adequaat op te zetten.

Aan Civitas Advies is gevraagd een database op te bouwen met de inventarisatie- en inspectiegegevens van alle kunstwerken van de gemeente. Daarnaast is een advies gegeven voor het urgente onderhoud op korte termijn.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opzet van een standaard inspectie- en inventarisatieformulier voor zowel de bruggen als de duikers en overige kunstwerken.
  • De inventarisatie waarbij een opname en registratie is uitgevoerd van de bestaande constructie en de constructieonderdelen. Hierbij zijn overzichtsfoto’s van het betreffende kunstwerk genomen en indien noodzakelijk detailfoto’s van de verschillende constructieonderdelen.
  • De globale visuele inspectie waarbij de ernst en de omvang van de schade per constructieonderdeel is bepaalt en geregistreerd. Hierbij is het kunstwerk beoordeeld op functionele, technische en esthetische kwaliteit. Daarnaast zijn foto’s gemaakt van de schadebeelden.
  • Opzetten van een database op zodanige wijze dat deze als input kan zijn voor een toekomstig aan te schaffen kunstwerkenbeheersysteem.
  • Rapportage van het onderzoek met onderhoudsadvies.