Terug naar alle projecten

Woonrijpmaken Space Business Park

Woonrijpmaken Space Business Park betreffende de Kapteijnstraat en Huygensstraat

In de gemeente Noordwijk wordt het bedrijventerrein Space Business Park in gedeeltes woonrijp gemaakt. In 2006 is door ons bureau het bouwrijp bestek voorbereid en in vervolg hierop is de voorbereiding van het woonrijpmaken door ons uitgevoerd.

Het werk is op EMVI gegund, waarvoor naast het bestek een inschrijvingsleidraad is opgesteld.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Landmeetkundige werkzaamheden en inventarisatie
  • Opstellen bestek met inschrijvingsleidraad en tekeningen
  • ¬†Besteksraming
  • Begeleiding aanbesteding en opstellen proces-verbaal van aanbesteding en gunningsadvies

noordwijk Space Businesspark1