Terug naar alle projecten

Onderdoorgangen in de kern Rijssen

Aanleg onderdoorgangen

Als gevolg van het niet doorgaan van de aanleg van de noordtak van de Betuweroute wordt de spoorlijn Deventer Almelo zwaarder belast. On overlast voor spoor en omgeving te beperken zijn maatregelen gepland. Onderdeel van deze maatregelen is de aanvang van een zestal onderdoorgangen. Drie van deze onderdoorgangen zijn voorzien in de kern Rijssen van de gemeente Rijssen Holten.

De drie genoemde onderdoorgangen in Rijssen zijn van west naar oost; de onderdoorgang voor autoverkeer bij de Haarstraat, waar in het verleden al een fietstunnel is gerealiseerd. De onderdoorgang voor fietsers bij het station, die inmiddels ook is gerealiseerd. Het meest oostelijk gelegen is de onderdoorgang gecombineerd voor autoverkeer en fietsers ter hoogte van de Molendijk.

Vanwege beperkt beschikbare ruimte kan de onderdoorgang bij de Molendijk slechts op een manier worden gerealiseerd. Naast de tunnel onder de spoorlijn waren in het schetsontwerp twee fietstunnels voorzien. Hierdoor dreigde een sociaal onveilige situatie te ontstaan. Door het ontwerp te optimaliseren kan een van fietstunnels vervallen, waardoor de situatie qua sociale veiligheid veel beter wordt. Bijkomend voordeel is dat een nabij gelegen hoofdriool niet verlegd hoeft te worden. Hierdoor is een aanzienlijke kostenbesparing bereikt.

De gemeente Rijssen Holten heeft ter voorbereiding op de realisatie van de onderdoorgangen een schetsontwerp vervaardigd van het gehele tracé. Civitas Advies heeft voor de onderdoorgang nabij de Haarstraat dit schetsontwerp zodanig geoptimaliseerd dat een substantiële besparing op de uitvoeringskosten kon worden bereikt. Uitgangspunt bij deze ontwerpaanpassing was de optimalisering van het lengteprofiel. Het gevolg hiervan is dat de betonconstructie aanzienlijk kleiner kan worden uitgevoerd.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Rapportage verhardingsconstructies
  • Rapportage afwatering wegen
  • Tekeningen voorlopig ontwerp
  • Tekening lengte- en dwarsprofielen
  • Tekening verkeersmaatregelen, omleidingsroutes
  • Optimalisatie schetsontwerp
  • Inventarisatiefase, inclusief overleg derden
  • Voorlopig ontwerp
  • Verkeersmaatregelen
  • Opstellen bestekstekeningen en bestek

RH totaalTunnel HaarstraatIMG_2523IMG_2450IM001525IM001524IM001523IM001522IM001521