Bestekken

In de branche was het decennia lang een vaste gewoonte om werken aan te besteden op basis van het bestek, waarbij Civitas Advies u ook uitstekend van dienst kan zijn. Vrijwel altijd was de laagste prijs standaard het criterium om te gunnen. Nadeel van deze werkwijze was dat de opdrachtgever volledig bepaalde wat en hoe er gewerkt moest worden. De kennis en ervaring van de markt werd hierdoor totaal niet benut. In de wereld van de uitvoering werd de werkwijze volledig door opdrachtgevers en eventueel hun adviseurs bepaald. Vandaag de dag gaat dit veelal volledig anders.

EMVI

Waar sprake is van betrekkelijk reguliere werken wordt gegund op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Hierbij wordt de markt gestimuleerd om op basis van andere criteria dan alleen geld in te schrijven op een werk. Gevolg is dat marktpartijen veel beter nadenken over aard en inhoud van het werk en daardoor met creatieve oplossingen komen om op die manier een betere kans te maken om het werk gegund te krijgen. Hierdoor kan ook een betere oplossing van het gehele project worden bereikt.

Geïntegreerde contracten

Bij het gunnen op EMVI is veelal nog steeds sprake van een bestek, waarvan de verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever. Als de opdrachtgever nog eerder en beter gebruik wil maken van de kennis en ervaring van de markt en op die manier al in de ontwerpfase deze ervaring wil aanwenden, kan hij via een geïntegreerd contract het project op de markt brengen. In dat geval wordt vooral op functionele wijze beschreven wat aard en doel van het project zijn en kan de markt met volledig eigen oplossingen komen. Veelal wordt hierdoor bereikt dat een beter eindresultaat voor het project wordt bereikt. Immers door het feit dat verschillende marktpartijen over de oplossing nadenken is de kans dat een optimale oplossing wordt gevonden groter dan dat slechts één partij over de oplossing nadenkt.

Vraag en aanbod

Civitas Advies is inmiddels op diverse manieren betrokken geweest bij dergelijke aanbestedingen. Wij hebben bij het opstellen van de vraag namens opdrachtgevers de nodige ervaring met dit type contracten opgedaan. Anderzijds hebben wij ook veelvuldig uitvoerende partijen geadviseerd over de aard en wijze van het opstellen van een aanbieding voor een dergelijke uitvraag. Hierdoor beschikken wij over een zeer brede ervaring met dit type contracten en kunnen u daarmee uitstekend van dienst zijn.