Openbare verlichting

Binnen de openbare ruimte neemt de openbare verlichting een bijzondere positie in. Bij daglicht enkel opvallend door de vormgeving van masten en armaturen, in donker onmisbaar in het kader van het laten functioneren van het openbare leven bij duisternis. In dat kader draagt de openbare verlichting nadrukkelijk bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Een groot nadeel is dat openbare verlichting een grootgebruiker is van energie. Op dit gebied is nog veel winst te behalen. Civitas Advies heeft voor opdrachtgevers berekend dat, uiteraard afhankelijk van de installatie, enorme besparingen op de energierekening mogelijk zijn.

Beleid en beheer

Om de openbare verlichting goed in stand te kunnen houden zijn een gedegen beleids-, beheer en onderhoudsplan bittere noodzaak. Ook voor deze aspecten van de openbare verlichting kunt u van Civitas optimale ondersteuning verwachten. Van Politiekeurmerk Veilig Wonen tot bewust een te veel aan verlichting terug te dringen, wij kennen het klappen van de zweep.

Ontwerp

Naast uitputtende analyses van de bestaande installatie vervaardigen wij ook ontwerpen van nieuwe verlichting. Hierbij houden wij uiteraard rekening met ander objecten, zoals ANWB masten, verkeersregelinstallaties e.d. om een geïntegreerd ontwerp te vervaardigen. Naast het ontwerp in nieuwe situaties kunnen wij bestaande ontwerpen toetsen door lichtmetingen uit te voeren. Op basis van deze metingen kan een nieuw ontwerp worden gemaakt om de bestaande verlichting te optimaliseren.

Projecten: Zie separate tabblad