Terug naar alle projecten

Algemeen  beleidsplan openbare verlichting

Voor een aantal gemeentes heeft Civitas Advies een nieuw beleidsplan voor de openbare verlichting opgesteld. In deze plannen wordt voor de komende jaren vastgelegd hoe de betreffende gemeente om wenst te gaan met haar verlichting. In het plan worden doelstellingen geformuleerd voor  aspecten als verkeersveiligheid, sociale veiligheid, energiegebruik etc. Dit leidt tot aanbevelingen voor aanpassing van de bestaande verlichting. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen zoals LED verlichting, dynamische verlichting, beveiliging van centra etc. geanalyseerd. Als basis voor de beleidsplannen wordt gebruik gemaakt van het model beleidsplan, dat door de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) is opgesteld.

Naast de beleidsuitgangspunten voor de komende jaren dient het beleidsplan als basis voor het opstellen van beheerplannen met daaruit voortvloeiend bestekken. Ook bij het opstellen van deze plannen, die leiden tot de feitelijke uitvoering van het onderhoud aan de verlichting, kan Civitas Advies beheerders van dienst zijn.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

  • Onderzoeken bestaande OV beleid.
  • Inventariseren bestaande areaal.
  • Advies omgang openbare verlichting.
  • Opstellen beleidsplan.