Terug naar alle projecten

Groot onderhoud bruggen

Civitas Advies is door de gemeente Bunschoten in 2012 gevraagd om de Stenenbrug in de Spakenburger Gracht en de brug in de Bloklandseweg een onderhoudsadvies te geven.

De brug Stenenbrug dateert uit de jaren 1960. In 1973 is de bestaande brug verbreed door een nieuwe brug ernaast te plaatsen en de weginrichting over de bestaande en nieuwe brug te laten lopen. Het nieuwe gedeelte vertoont nagenoeg geen schade, hetgeen is geconstateerd tijdens de visuele inspectie. Het bestaande deel uit de jaren 1960 vertoont ernstige betonschade.

De brug Bloklandseweg dateert uit de jaren 1950 en vertoont schade aan beton als gevolg van corroderende wapening en weersinvloeden. Het is niet bekend welke reparaties er door de jaren zijn uitgevoerd en hoe deze zijn uitgevoerd. Wel is het opgevallen dat aan de onderzijde van het dek, een aparte afwerking van het beton is aangetroffen. Bij de beide kunstwerken is de vraag gesteld: ‘Wat is huidige staat van de kunstwerken en hoe kunnen we zorgen voor een levensduur verlenging van 15 tot 20 jaar

Civitas heeft een globale en gedetailleerde inspectie uitgevoerd met als richtlijn de Cur-72, Cur Aanbeveling 72 “Inspectie en onderzoek van betonconstructies” en in een rapportage de aanbevelingen voor reparatie en herstelwerkzaamheden aangegeven. Daaropvolgende heeft de gemeente Civitas Advies gevraagd een offerte op te stellen voor het maken van een contractomschrijving, welke als basis dient voor de werkzaamheden en het houden van toezicht tijdens de werkzaamheden.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

  • Globale en gedetailleerde inspectie beide kunstwerken
  • Het afkloppen van de ondergrond ter controle op loszittende delen.
  • Het meten van de dekking op de wapening
  • Het nemen van stofmonsters ter bepaling van een chloriden profiel
  • Het meten van de carbonatatiediepte.
  • Rapportage onderzoeken
  • Het opstellen van een contractomschrijving waarin de noodzakelijke administratieve en technische bepalingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd. De maatregelen en bepalingen met betrekking tot de betonreparaties hebben hierbij speciale aandacht.
  • Verzorgen aanbestedingsprocedure en Opstellen Nota van Inlichtingen
  • Verzorgen van de individuele aanwijzing
  • Verzorgen van toezicht tijdens werkzaamheden