Terug naar alle projecten

Centrumplan Emmaplein en Vinkenplein te Bilthoven

De gemeente De Bilt is gestart met de herontwikkeling van het centrumgebied van Bilthoven. Ten behoeve van deze herontwikkeling is in 2009 een Masterplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit masterplan is vervolgens per deelgebied uitgewerkt in bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen en een beeldkwaliteitsplan. Er worden grofweg drie deelgebieden onderscheiden, het Stationsgebied, het Emmaplein en Vinkenplein en De Kwinkelier. Onze opdracht heeft betrekking op het opstellen van een Definitief Inrichtingsplan en de bestekvoorbereiding voor de openbare ruimte binnen het deelgebied Emmaplein en Vinkenplein. Dit deelgebied betreft de Julianalaan, het Emmaplein, de Nachtegaallaan en de Vinkenlaan.

Het beeldkwaliteitsplan en toegankelijkheidsplan hebben de kaders en randvoorwaarden van de herinrichting van de openbare ruimte aangegeven.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Verzamelen gegevens en afstemmen werkzaamheden met de verschillende partijen
 • Terreininventarisatie en landmeetkundige werkzaamheden
 • Inventarisatie kabels en leidingen
 • Opstellen wegontwerp en verhardingsadvies
 • Communicatietraject belanghebbenden
 • Vervaardigen van foto-visualisaties
 • Opstellen Voorlopig en Definitief Ontwerp
 • Het uitwerken van het DO naar een UO
 • Bestekvoorbereiding
  – Bestekstekeningen
  – RAW-Bestek Herinrichting Openbare Ruimte
  – RAW-bestek Natuursteenelementen
  – Bestekramingen
 • Begeleiden aanbesteding van de bestekken