Terug naar alle projecten

Centrumplan Eemnes

Eemnes, als deelgemeente van de BEL-combinatie (fusie in 2008 met Blaricum en Laren) is een plaats op de overgang van het polderlandschap en de Utrechtse heuvelrug. Zonder de behoefte om te concurreren met haar omringende plaatsen wil Eemnes de sociale cohesie en het voorzieningenniveau veilig stellen. Het nieuwe dorpscentrum moet daarvoor zorg gaan dragen, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte een fundamentele rol speelt.
Het dorpshart Eemnes is het “Hart van Eemnes”waar naast een nieuw appartementencomplex ook winkels en de weekmarkt is gesitueerd. Het dorpshart ligt aan 2 wegen die een verkeer/doorstroomfunctie hebben. Het gebied is aantrekkelijk maar ook duurzaam opnieuw ingericht. Door de gefaseerde aanleg (7 fasen) is de overlast voor zowel de aan de straat gelegen winkels en bedrijven en het winkelende publiek beperkt gebleven.
Mede door winkels, de weekmarkt en de busdiensten is het omgevingsmanagement van groot belang geweest bij de uitvoering van dit project. Vele informatieavonden, bewonersbrieven, website e.d. hebben er toe bijgedragen dat dit project afgerond is.

Civitas Advies is gevraagd de planvoorbereiding van het herinrichten van het Centrumplan uit te voeren. Met name in de aanvangsfase (uitwerken ontwerpen) is, in verband met zorgvuldige afstemming en intensief overleg, deze opdracht deels op locatie uitgevoerd.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Projectleiding op locatie.
  • Doorlopen RO-procedure en goedkeuring bestemmingsplan.
  • Informatieverstrekking naar bestuur en bevolking.
  • Landmeetkundige werkzaamheden en kaartvervaardiging.
  • Civieltechnische en verkeerskundige ontwerpen.
  • Civieltechnische en milieukundige onderzoeken.
  • Bestek gereedmaken inclusief ramingen.
  • Begeleiden aanbestedingen.
  • Directievoering en toezicht.
  • Opstellen Beheerparagrafen.

Het projectmanagement is in een raamovereenkomst gedurende 5 jaren uitgevoerd. Hierbij heeft het projectteam van ons bureau in een vaste bezetting gedurende deze periode de werkzaamheden uitgevoerd. De directievoering en Toezicht is op regiebasis gedurende 2 jaren uitgevoerd.