Terug naar alle projecten

UAV-gc contract onderhoud bruggen

De gemeente Kampen heeft in haar beheergebied een tweetal beweegbare bruggen. Het gaat hierbij om de Stadsbrug en de Mandjeswaardbrug.

De stadsbrug in Kampen vormt de oeververbinding over de IJssel, die van groot belang is voor de beroeps en recreatieve scheepvaart, tussen de binnenstad en de kern IJsselmuiden.
De Mandjeswaardbrug verbindt de Kamperzeedijk met de Mandjeswaardweg en is alleen van belang voor de recreatievaart. Deze brug wordt op afstand bediend vanaf de Stadsbrug.

Het uitbesteden van het beheer en onderhoud van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden op basis van een traditioneel bestek heeft de afgelopen jaren voor veel onduidelijkheid gezorgd.
Per 1 januari 2015 wil de gemeente een nieuw onderhoudscontract voor beide beweegbare bruggen op de markt gebracht hebben waarbij het werk wordt uitbesteed op basis van een UAV-GC contract om de problemen die zij in het verleden hebben gehad te ondervangen.

Civitas advies heeft daarom in opdracht van de gemeente Kampen een UAV-GC contract op basis van EMVI opgesteld voor de aanbesteding van het beheer en onderhoud van de beweegbare bruggen. Het contract kent een looptijd van 2 jaar met 2 maal een optie tot verlenging van 1 jaar en is middels een Europese aanbesteding op de markt gebracht.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opstellen van de basisovereenkomst
  • Opstellen van de inschrijvingsleidraad
  • Opstellen van de vraagspecificatie
  • Opstellen van de annexen
  • Samenstellen aanbestedingsteam
  • Begeleiden van de aanbestedingsprocedure