Terug naar alle projecten

Beleids- en uitvoeringsplan totale openbare verlichting

Zoals in iedere gemeente staat ook  in de gemeente Kampen openbare verlichting. Nu en dan wordt er hier en daar een kapotte lamp vervangen. De huidige manier van werken kost veel tijd en geld. Ook  veranderingen in de techniek, bijvoorbeeld een lamp die niet meer gefabriceerd wordt, en het bewustzijn van de inwoners, bijvoorbeeld de sociale veiligheid waarbij oranje licht wordt vervangen voor wit licht, spelen een rol. Hierdoor heeft de gemeente besloten dat er verandering  moet komen in de huidige manier van werken. De gemeente heeft daarom Civitas Advies gevraagd een uitvoeringsplan op te stellen voor de gehele gemeente. Hierin komt te staan, aan de hand van de levensduur, wanneer welke lamp, armatuur of mast vervangen moet worden. Wanneer de gehele vervanging eenmaal is gerealiseerd, heeft Civitas Advies voorgesteld gebruik te maken van groepsremplace, deze methode houdt in dat er vervangen wordt naar de levensduur van een groep lampen, denk aan een straat, kern of wijk. Wanneer deze levensduur is bereikt zullen alle lampen vervangen worden, ongeacht of deze daadwerkelijk defect zijn. Deze methode verzekert dat de verlichting blijft functioneren en dat de kosten minimaal zijn. Civitas Advies heeft een overzicht opgesteld waarin wordt aangetoond wanneer welke straat/wijk vervangen zal worden.  Door de verandering in de techniek en denkwijze is er aan bepaalde lampen een prioriteit opgesteld, deze worden dan ook zo snel mogelijk vervangen.

 

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

  • Onderzoeken bestaande OV beleid
  • Advies omgang openbare verlichting.
  • Opstellen beleidsplan.