Terug naar alle projecten

Herinrichting boulevard

De Katwijkse Boulevard met haar typische architectuur uit de wederopbouwperiode is in samenhang en uitstraling van bebouwing een uniek stukje kust. Katwijk aan Zee heeft in relatie tot andere badplaatsen een geheel eigen gezicht dat gekoesterd dient te worden. Door de jaren heen kreeg de Boulevard een enigszins rommelig geheel waardoor een kwaliteitsimpuls noodzakelijk werd geacht. De insteek van het herinrichtingsplan is om de Boulevard te verweven met het duinlandschap. De realisatie van het totale plan kon nog niet worden uitgevoerd vanwege de aanleg van de kustverdediging die in 2010 uitgevoerd gaat worden. Daarna vindt de voltooiing plaats.

Civitas Advies is gevraagd om de planvoorbereiding (uitwerking van het Definitief Ontwerp) van de 2e, 3e en 4e fase uit te voeren.

 

 

Civitas advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Coördinatie en overleg opdrachtgever en betrokken partijen.
  • Landmeetkundige werkzaamheden en kaartvervaardiging.
  • Civieltechnisch ontwerp (verhardingen, riolering, nutsleidingen strandtenten).
  • Besteksvoorbereiding en ramingen.