Terug naar alle projecten

Herinrichting Hoofdstraat Valkenburg

Sinds 1 januari 2006 vormen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg samen een gemeente De 3 gemeenten hebben allen een lange historie met hun eigen cultuur, tradities en karakters. Een daarvan is Valkenburg een kleine gemeente die haar dorpse karakter (grotendeels) heeft behouden.

In 2005 is de Hoofdstraat in Valkenburg gereconstrueerd. Hierbij is een asfaltverharding vervangen door een klinkerverharding. De reconstructie heeft een toename van klachten over geluid- en trillingsoverlast tot gevolg gehad. Om de problemen te verhelpen is het plan gevat de inrichting van de Hoofdstraat aan te passen. De doelstelling van het project is om de Hoofdstraat in te richten als 30km gebied met een dorps karakter zonder de aanwezigheid van doorgaand vrachtverkeer. De klinkerverharding wordt vervangen door een asfalt verharding met een print. Het profiel van de weg is hierbij visueel versmald door te werken met gekleurd asfalt. De kruisingen zijn ingericht als ‘shared space’ vlakken. Een bijzonder aspect is de in de bestrating aangebrachte messing punaises die de contouren van het vroegere slot Valkenburg weergeven.Tijdens de reconstructie wordt tevens een rioolgemaal verplaatst en een asbest persleiding vervangen door een PE-leiding. Door een projectgroep, waar bewoners in mee konden participeren, is een schetsontwerp gemaakt. De uitwerking van het voorlopig en definitief ontwerp heeft in samenwerking met de projectgroep plaatsgevonden.

Door Civitas Advies zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Uitwerken van het schetsontwerp tot voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.
  • Het verzorgen van presentaties, hierbij is gebruik gemaakt van visualisaties.
  • Vervaardigen RAW bestek met tekeningen.
  • Het opstellen van de kredietraming en besteksraming.
  • Verzorgen vooropnames van de bebouwing.