Terug naar alle projecten

BRM Rijnsoever noord fase 3

BRM Rijnsoever noord fase 3; contract D&B bruggen

Rijnsoever noord is een nieuwbouw wijk ten noorden van Katwijk tegen de grens met Noordwijk. De wijk wordt in verschillende fasen gebouwd. Fase 1 en 2 zijn gereed. Fase 3 (woongebied van ca 125 woningen) is de laatste fase en wordt de komende jaren gebouwd. In de huidige situatie is in het gebied een manege gevestigd en er liggen weilanden, speelveld en groentetuinen. Dit terrein zal bouwrijp gemaakt moeten worden en na realisatie van de woningen woonrijp.
Doel:
Dit project betreft het bouwrijpmaken en specifiek het opstellen van de uitvraag van een D&B-contract voor de bruggen.
Doelstellingen:
• Een opgeschoond gebied voor de bouw van woningen
• Een gescheiden riolering en drainage (plan)
• Een openbare ruimte conform fase 1 en 2
• Een openbare ruimte volgens het opgestelde beeldkwaliteitsplan
• Een wijk waar bewoners zich veilig voelen en waar het prettig wonen is

 

Het bouwrijp maken en de aanleg van de verkeersbrug zijn in een hybride contract ondergebracht waarbij de UAV-gc 2005 van toepassing is. Het bouwrijp maken gedeelte is ondergebracht in een deel 2.2 volgens de RAW-systematiek en voor de brug is een vraagspecificatie deel 1 en 2 met bijhorende concept basisovereenkomst en annexen opgesteld.
De verkeersbrug ligt in een 30 km/u zone en heeft een breedte van 9,00 meter en een vrije overspanning van 10,00 meter over een watergang.

Civitas heeft  de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Inmeten bestaande situatie
 • Geotechnisch onderzoek
 • Toetsen rioleringsplan op het te realiseren plan
 • Opstellen VO, DO en bestekstekeningen van het BRM-gedeelte
 • Vervaardigen referentieontwerp voor de verkeersbrug
 • Opstellen kostenramingen
 • Opstellen vraagspecificatie deel 1 en deel 2
  Opstellen concept basisovereenkomst
 • Opstellen Annexen
 • Inventarisatie vergunningen en aanvraag hiervan
 • Opstellen RAW-gedeelte voor BRM-gedeelte.

Rijnsoever Noord1Rijnsoever Noord2