Terug naar alle projecten

Plan Westerhaghe, fase 1 t/m 4

Plan Westerhaghe is een initiatief van Woningstichting SpiritWonen.

Plan Westerhaghe betreft de herontwikkeling van plan West in Rijnsburg. Dit is een woonwijk, bestaande uit gestapelde huurwoningen uit de jaren zestig en het Westerpark. Alle bestaande 320 woningen zullen worden gesloopt en vervangen door circa 375 woningen, verdeelt over appartementen en eengezinswoningen. Het Westerpark zal worden verplaats naar een centrale plaats in de wijk en zal ondermeer een kinderboerderij bevatten. De nieuwe bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte moet volgens de gemeente van een hoge kwaliteit zijn.Plan Westerhage wordt ontwikkeld in 4 fasen. De eerste fase is voltooid en is gebouwd op de plaats waar voorheen het Westerpark gesitueerd was. Deze fase bestaat uit zes woontorens met in totaal 164 woningen en een deels ondergrondse parkeervoorziening. Aan de inrichting van de binnentuin, gedeeltelijk gelegen op de parkeergarage, is veel aandacht besteed. Het tweede plandeel, het deel dat gesitueerd is aan de Boslaan, is eveneens voltooid. Dit plan bestaat uit een 3-laags appartementen complex.Het derde plandeel, dat nog in ontwikkeling is, gaat bestaan uit twee woontorens, een deels ondergrondse parkeergarage en een kinderboerderij.Het vierde plandeel, ook nog in ontwikkeling, gaat bestaan uit twee woontorens en geschakelde eengezinswoningen.De gemeente is voornemens, ten behoeve van de bouwwerkzaamheden, de openbare ruimte bouwrijp te maken om vervolgens na voltooiing van de bouwwerkzaamheden de openbare ruimte woonrijp te maken.In dat kader wenst de gemeente de voorbereiding voor het bouw- en woonrijp maken uit te besteden aan Civitas Advies.

Civitas Advies heeft voor de fases 1 t/m 4 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Detachering projectmanager.
  • Co√∂rdinatie en overleg met opdrachtgever en betrokken partijen.
  • Landmeetkundige werkzaamheden en kaartvervaardiging.
  • Grondmechanisch, geohydrologisch en milieutechnisch onderzoek inclusief beoordeling resultaten en advisering.
  • Civieltechnisch ontwerp (constructies, riolering, verhardingen, openbare verlichting e.d.).
  • Bestek gereedmaken (bouwrijp en woonrijp) inclusief ramingen.
  • Begeleiding aanbestedingsprocedure.