Terug naar alle projecten

Groot onderhoud Noordeindseweg

De Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs is een belangrijke doorgaande weg in deze kern en zorgt voor de ontsluiting van een groot aantal woningen en diverse bedrijven. De weg was in een dusdanige staat dat groot onderhoud aan deze weg niet langer kon worden voorkomen. De verhardingsconstructie bestaat uit een asfaltverharding welke gedeeltelijk wordt vervangen of gerepareerd. Daarnaast zal het aanliggende voet en fietspad gelijktijdig worden aangepakt.

Vanwege de functie van de weg is het van belang dat een goede uitvoeringsstrategie wordt gekozen en is een goed communicatieplan van groot belang.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Onderzoek en advies:
  – asfaltonderzoek
  – vergunningentraject
  – verhardings- en funderingsonderzoek
  – onderzoek nutsleidingen
 • Opstellen Voorlopig en Definitief ontwerp
 • Bestekvoorbereiding
  – Bestekstekeningen
  – RAW-Bestek
  – Bestekraming
 • Aanbestedingsprocedure
 • Verzorgen communicatietraject