Terug naar alle projecten

Gemeente Leiden: groot onderhoud rioolgemaal

Op basis van inspectiegegevens van de gemeente Leiden is gebleken dat het hoofdgemaal aan de Groene Maredijk te Leiden aan groot onderhoud toe is. Team Stadsingenieurs heeft Civitas Advies BV opdracht gegeven voor het 3D-scannen en modelleren van dit gemaal om zodoende de “as built” situatie vast te leggen. Op basis van dit model is de juiste inwendige dimensionering, aansluitpunten e.d. nauwkeurig vastgelegd.