Terug naar alle projecten

Groot onderhoud Huis Ter Duinstraat – Nieuwe Zeeweg

Gemeente Noordwijk gaat groot onderhoud uitvoeren aan de wegen en het riool in de Huis Ter Duinstraat en het aangrenzende stukje Nieuwe Zeeweg tot aan de kruising met de Duinweg.Dit project wordt integraal vanuit diverse vakdisciplines aangepakt.  Ten behoeve van riolering en water zal het huidige gemengde rioolstelsel vervangen worden door een gescheiden stelsel. Daarbij zal het hemelwater (schoonwaterriool) zoveel mogelijk geïnfiltreerd worden in de bodem. De Huis Ter Duinstraat en de Nieuwe Zeeweg zijn belangrijke routes richting zee en naar het winkelgebied in de Hoofdstraat. Ten behoeve van de verkeersveiligheid worden de fietspaden zoveel mogelijk als vrijliggende fietspaden aangelegd en de trottoirs verbreed.Van de rijbanen en bushaltes worden de elementenverhardingen vervangen door zwart asfalt en de vrijliggende fietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt. Het huidige pleintje in de punt van de Hoofdstraat en de Huis Ter Duinstraat zal geschikt worden gemaakt om er een toekomstige “versmarkt” te houden.

Civitas Advies is gevraagd om het ontwerp- en bestekswerk uit te voeren en heeft de volgende werkzaamheden hiervoor uitgevoerd:

  • Overleg met de opdrachtgever.
  • Inventarisatie bestaande situatie.
  • Uitwerken van het schetsontwerp (SO) tot het definitief ontwerp (DO).
  • Vervaardigen presentatietekening ten behoeve van inlichten van de bewoners.
  • Uitwerken van het DO tot bestekstekeningen.
  • Vervaardigen RAW bestek.
  • Begeleiding aanbestedingsprocedure.