Terug naar alle projecten

Herontwikkeling van Plan West in Rijnsburg

Plan Westerhaghe

Plan Westerhaghe is een initiatief van Woningstichting SpiritWonen. Het gaat om de herontwikkeling van Plan West in Rijnsburg. Dit is een woonwijk uit de jaren zestig, bestaande uit gestapelde huurwoningen, en het Westerpark. Zowel de gemeente als de woningstichting vinden het belangrijk dat de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte een hoge kwaliteit krijgen. De uitgangspunten voor een fraai uiterlijk van de nieuwe wijk zijn daarom vastgelegd in een beeldkwaliteitplan. Aan de inrichting van de binnentuin, gedeeltelijk gelegen op de parkeergarage, wordt veel aandacht besteed.

Civitas Advies is gevraagd om de ontwerpen van de landschapsarchitect nader uit te werken en de planvoorbereiding uit te voeren voor fase 1 voor zowel het bouwrijp- als het woonrijpmaken.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Detachering projectmanager;
  • Co√∂rdinatie en overleg met opdrachtgever en betrokken partijen;
  • Landmeetkundige werkzaamheden en kaartvervaardiging;
  • Grondmechanisch, geohydrologisch en milieutechnisch onderzoek inclusief beoordeling resultaten en advisering;
  • Civieltechnisch ontwerp (constructies, riolering, verhardingen, openbare verlichting e.d.);
  • Bestek gereedmaken (bouwrijp en woonrijp) inclusief ramingen;
  • Begeleiding aanbestedingsprocedure

Rijnsburg1