Terug naar alle projecten

Groot onderhoud Deltalaan

De Deltalaan in Sliedrecht is een belangrijke doorgaande weg. Diverse woonwijken zijn voor de ontsluiting grotendeels afhankelijk van de Deltalaan net als een fors aantal bedrijven, scholen etc. De weg was in slechte staat. De verhardingsconstructie, bestaande uit een asfaltverharding, was aan het eind van zijn levensduur, zodat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. De gemeente heeft het groot onderhoud tegelijkertijd aangegrepen om de inrichting van de Deltalaan op onderdelen aan te passen. De principes van duurzaam veilig zijn onder andere op de ‘nieuwe’ Deltalaan toegepast. Dit impliceert aanpassingen van geleiders, aansluitingen van fietspaden en voetpaden etc.

Om werkzaamheden aan deze weg goed en effectief te kunnen uitvoeren was het van groot belang om een optimale uitvoeringsstrategie te hanteren en zorg te dragen voor een zeer goed uitgewerkt communicatieplan.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het maken van een probleem- en risicoanalyse
  • Communicatieplan met bewoners en organiseren informatieavonden
  • Onderzoeken en advies:

– vergunningstrajecten

– milieukundige onderzoeken

– onderzoek kabels en leidingen

  • Opstellen Voorlopig en Definitief Ontwerp
  • Het uitwerken van het DO naar een UO
  • Opstellen plan verkeersmaatregelen
  • Opstellen faseringsplan
  • Bestekvoorbereiding op basis van EMVI

– Bestekstekeningen

– RAW-Bestek

– EMVI

– Bestekraming

  • Aanbestedingsprocedure