Terug naar alle projecten

Afkoppelen Hamelakkers

In de wijk Hamelakkers is het openbaar verhard oppervlak (ca. 5,3 ha.) afgekoppeld door middel van infiltratie naar de ondergrond. De eigenschappen van de ondergrond, zand met een lage grondwaterstand, zijn hiervoor zeer geschikt. Er is gekozen voor verticaal infiltreren d.m.v. een ca. 5 m lange kunststof infiltratiebuis (aangebracht d.m.v. een verticale boorinstallatie) met aan de bovenzijde een putrand. De bestaande kolken in het plan worden afgekoppeld van het huidige rioolstelsel en aangesloten op de verticale infiltratie-unit. Alle kolken krijgen een afzonderlijke unit. Ten behoeve van opvangen van extremen zijn buffers gemaakt met infiltratiekratten. Het hoogteverschil in de wijk is dusdanig, ca. 13 m, dat dit op een beperkt aantal plaatsen gerealiseerd kon worden. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft dit werk op basis van een UAV-GC overeenkomst gerealiseerd.

 

Door Civitas Advies zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Aanbiedingsfase

  • Plaatsbepaling infiltratie-units en buffers.
  • Capaciteitsbepaling buffers.
  • Bepalen hoeveelheden t.b.v. de aanbieding.
  • Vervaardigen van situatietekening.

Realisatiefase

  • Hoogtemeting van het persleidingtrac√©.
  • Uitwerken van de situatietekening.
  • Maken detailtekening infiltratie-unit.
  • Controle hoeveelheden t.b.v. de aanbieding.