Terug naar alle projecten

Kuststrook Oostmaat Bunschoten

De kuststrook van Bunschoten grenzend aan het Randmeer wordt herontwikkeld met o.a. de aanleg van een parkeerterrein en uitbreiding van de haven.

De bestaande zeedijk wordt gedeeltelijk verlegd en de hoogte en profiel aan de laatste normen van het waterschap aangepast. Langs de haven wordt de zeedijk vervangen door een wandelboulevard. Het bestaande parkeerterrein en de gebouwen van de watersportvereniging en scouting worden verplaatst. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft dit werk op basis van een UAV-GC overeenkomst gerealiseerd.

 

Door Civitas Advies zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Inmeting en hoogtemeting van het terrein.
  • Begeleiding grondmechanisch onderzoek.
  • Bepalen hoeveelheden t.b.v. de aanbieding.
  • Vervaardigen van situatietekeningen, dwarsprofielen en details t.b.v. VO en vergunningsaanvraag dijkverlegging.