Na realisatie van het project breekt de fase van beheer en onderhoud aan. Of het nu gaat om beheer en onderhoud van rioolstelsels, wegen of openbare verlichting de disciplines zijn bij de adviseurs van Civitas Advies welbekend. Maar juist vandaag de dag is beheer en onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte een multidisciplinaire aangelegenheid.

IBOR

De integrale benadering van beheer en onderhoud is gemeengoed geworden. Civitas Advies kan u uitstekend van dienst zijn bij het opstellen van een integraal plan voor het beheer van de buitenruimte. Hierbij worden alle zichtbare objecten in de openbare ruimte in het plan betrokken. Zichtbaar omdat het vooral draait om alles wat zich op en boven het maaiveld bevindt. Bovendien is dit het deel waarbij de gebruikers (bewoners, bedrijven etc.) een beeld hebben. Daarmee wordt de communicatie richting de gebruikersgroepen eenvoudiger. Tevens maakt dit de betrokkenheid en daarmee het toepassen van burgerparticipatie beter mogelijk.

Disciplinair beheer

Daarnaast kan uiteraard ook gebruik worden gemaakt van onze ervaring met de disciplinaire aspecten van beheer. Technische en beleidsmatige plannen voor beheer en onderhoud van o.a. de openbare verlichting, wegen en riolering, maar ook concrete adviezen voor onderhoudsmaatregelen op detailniveau behoren tot de mogelijkheden.

Asset management

In de benadering van beheer en onderhoud is de laatste jaren een verschuiving opgetreden van rationeel beheer naar risico gestuurd beheer. De rationele benadering van beheer en onderhoud ging van het principe: ‘Een object (asset) vertoont een mankement en dient dus hersteld te worden’. Het risico gestuurd onderhoud gaat uit van het principe: Een object (asset) vertoont een mankement, maar kan dit kwaad. Als de conclusie is dat het aangetroffen mankement nog niet tot directe problemen leidt wordt nog geen maatregel getroffen. Ook de principes van assetmanagement zijn bij Civitas in vertrouwde handen.