Civitas Advies, specialisten in inrichting en beheer van de openbare ruimte.

U staat centraal: door te luisteren naar u en gevoel te hebben bij uw ideeën en plannen zijn wij in staat in een kort tijdsbestek een helder en goed onderbouwd projectvoorstel voor u op te stellen. U kunt bij ons voor diverse diensten terecht in de volgende werkgebieden:

Ruimtelijke ontwikkeling
Mobiliteit en Infrastructuur
Asset management
Contractmanagement en EMVI
Openbare verlichting

Van idee tot schetsplan en van planvoorbereiding tot en met advisering over het beheer en onderhoud, wij kunnen u daarbij in elke fase onafhankelijk ondersteunen.

Projectbenadering

Onze projectbenadering is ingegeven vanuit de visie van de procesketen. We nemen steeds vaker waar dat onze opdrachtgevers uit efficiency overwegingen een totaalproduct wensen van advisering tot en met beheer.

Elk project c.q. plan is gezien vanuit haar levensloop op te delen in vier processen (zie onderstaand schema): elke levensfase heeft haar specifieke nuanceringen, onderdelen en prioriteiten.

Door vanuit deze procesketen de problematiek te benaderen kan Civitas Advies op elk moment in een individuele fase of in een combinatie van fasen dan wel in de totale procesketen een belangrijke bijdrage leveren.

Het overzien van de totale keten en het op tijd inzicht verschaffen over het effect van de te maken keuze in een bepaalde fase is een van onze specialiteiten.

Naam en logo

“Civitas” komt voort uit het Latijn waar het “stad” of “gemeente” betekent, hetgeen iets vertelt over de omgeving waarbinnen wij adviseren.

De visie achter het logo, ‘een gestileerde weergave van een brug’, is tweeledig. Enerzijds een directe link naar ons werkgebied: de fysieke infrastructurele projecten. Anderzijds geeft dit logo goed aan welke rol wij als bureau willen spelen en waar onze kracht ligt; een brug slaan tussen probleem en oplossing of probleembezitters en -oplossers. Civitas Advies staat garant voor een brug naar creatieve oplossingen voor uw projecten.

De klanten

De opdrachtgevers van Civitas Advies zijn afkomstig uit zowel de publieke als de private sector. Ze bevinden zich door heel Nederland (zie ook de diverse projecten bij de verschillende werkgebieden).

Uitgaande van de vraagstelling wordt een advies c.q. plan ‘op maat’ opgesteld; immers elke klantengroep heeft haar eigen insteek, werkwijze en aanpak.

Wij begrijpen de ‘business’ en spanningsvelden van onze opdrachtgevers en bieden daarop afgestemde, reële en goed uitvoerbare oplossingen aan.

Civitas Advies onderscheidt zich door:

Kennis en ervaring in de totale procesketen van een project; van advisering en engineering tot en met advisering over het beheer en onderhoud.
Projectmatige transparante aanpak met een heldere en open werkwijze.
Eén aanspreekpunt.
Uitgebreid netwerk van specialismen.

Certificering

Op 14 juni 2017 zijn wij gecertificeerd voor ons managementsysteem. Dit betreft de ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

De scope van onze organisatie is “Advisering, engineering en detachering” ten aanzien van de werkgebieden ruimtelijke ontwikkeling mobiliteit & infrastructuur, water, beheer openbare ruimte en openbare verlichting.

Nieuwe ontwikkelingen

Civitas Advies BV houdt zich nadrukkelijk bezig met de nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Nieuwe producten en diensten zijn en worden ontwikkeld op de volgende items:

Advisering over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Advisering riolering / water.
Herstructurering en revitalisering woongebieden en bedrijventerreinen.
Het uitvoeren van 3D scans.

Voorbeelden van onze projecten vindt u terug onder de projecten bij de diverse werkgebieden.