Terug naar alle projecten

Rotonde Koningsweg Nieuwe Gracht

De gemeente Soest had het voornemen om de aansluiting van de Nieuwe Gracht met het achterliggende bedrijventerrein op de Koningsweg uit voeren in de vorm van een rotonde.Naast de aansluiting van de Nieuwe Gracht diende ook de parallelweg van de Koningsweg op de rotonde te worden aangesloten. Gelet op de grote verschillen in intensiteit op de verschillende betrokken wegen, was een standaard rotonde geen goede oplossing. De gemeente heeft daarom gezocht naar een onorthodoxe vorm van de rotonde, waardoor de verkeersafwikkeling op de rotonde optimaal zou zijn. Dit heeft geleid tot een rotonde in de vorm van een slakkenhuis. De gemeente Soest heeft het schetsontwerp van de rotonde gemaakt en vervolgens Civitas Advies opdracht gegeven om de verdere uitwerking van het ontwerp, alsmede de besteksvoorbereiding ter hand te nemen. Daarnaast heeft Civitas Advies ook de begeleiding van de uitvoering voor haar rekening genomen.

Civitas Advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Uitwerken schetsontwerp tot voorlopig en definitief ontwerp.
  • Uitwerken benodigde verkeersmaatregelen.
  • Organiseren en co√∂rdineren verlegging kabels en leidingen.
  • Vervaardigen bestek en tekeningen.
  • Toezicht en directievoering.