Terug naar alle projecten

Verlichting boulevard Scheveningen

Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Den Haag werken aan de Nieuwe Boulevard Scheveningen. Sinds eind 2009 tot midden 2013 wordt het strand aangepakt en wordt er een nieuwe dijk en boulevard aangelegd.

De werkzaamheden dienen 2 doelen: veiligheid en kwaliteit. De versterking van de kustverdediging zorgt ervoor dat we de komende decennia veilig zijn voor het water.

Het versterken van de kustverdediging is ook een mooie gelegenheid om de Scheveningse kust mooier te maken. Daarom wordt een nieuwe boulevard aangelegd. Deze moderne boulevard bedekt de nieuwe dijk. Het ontwerp is gemaakt door de Spaanse toparchitect Manuel De Solà-Morales.

Bijzonder aan de nieuwe boulevard is dat hij de originele, golvende kustlijn van Scheveningen volgt. Dit maakt de gevoelsafstand tussen Scheveningen-Bad, -Dorp en -Haven kleiner. Daarnaast worden auto’s, fietsers en voetgangers door hoogteverschillen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Er komt minder ruimte voor auto’s en meer voor fietsers en voetgangers. Ook de strandpaviljoens worden gemoderniseerd en in groepjes over het strand verspreid.

 

Door Civitas Advies zijn de volgende werkzaamheden verricht:

  • Bepalen hoeveelheden t.b.v. het bestek.
  • Opstellen RAW bestek.