Terug naar alle projecten

Ontwikkeling bedrijventerrein Richelleweg

De ontwikkeling van bedrijventerrein Richelleweg in Soesterberg is onderdeel van een regionaal project dat tot doel heeft de algehele ruimtelijke kwaliteit van de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van een robuuste, groene hoofdstructuur. Om de ambities van de ‘groene’ projecten te kunnen realiseren, kent het programma ook een aantal ‘rode’ projecten, waaronder de ontwikkeling van dit bedrijventerrein.
De gemeente Soest heeft in samenwerking met de provincie Utrecht aan de A28 bij de afslag Soesterberg gronden van het ministerie van defensie aangekocht.

Op dit voormalige defensieterrein, waar een tanktestbaan van de Landmacht was gevestigd, wordt het bedrijventerrein van circa 14 ha gerealiseerd.

De provincie Utrecht en de gemeente Soest hebben aan Civitas Advies opdracht gegeven voor de civieltechnische voorbereiding van de inrichting van de openbare ruimte. De civieltechnische voorbereiding betreft het gehele traject van sloop van de bestaande objecten tot en met het woonrijp opleveren van het bedrijventerrein.

Civitas advies heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Naast de reeds uitgevoerde onderzoeken zijn aanvullende onderzoeken gedaan:
  – gedetailleerd munitieonderzoek
  – geohydrologisch onderzoek
  – landmeetkundige werkzaamheden
 • Opstellen van Voorlopig en definitief Ontwerp
 • Ontwerpfase
  – grondbalans
  – plan waterhuishouding en riolering
  – kabels- en leidingenplan
  – ontwerp infrastructuur
  – vergunningentrajecten
  – groenplan
  – inrichtingsplan
 • Bestekvoorbereiding
  – Bestekstekeningen
  – RAW-Bestek
  – Bestekraming
 • Aanbestedingstraject
 • Opstellen van de Nota van Inlichtingen
 • Directievoering en toezicht